Tag Archives: jesper van der schaft

Aarhus Kommunes Handicappris 2014

I 2012 var det vores stifter / initiativtageren til Sindnet.dk (Claus Antony Bang Andersen) der vandt den flotte titel af Aarhus kommune og i år er det så en af vores gode samarbejdspartnere Jesper van der Schaft der vandt Aarhus Kommunes Handicappris. Stort tillykke til Jesper og tak for det gode arbejde han gør for byens sindslidende og handicappede borgere.

 

Videoen er lavet af Claus Antony Bang Andersen

Sindnet.dk ønsker bedre vilkår for brugere af psykiatrien

Optagelser af underholdningen fra demonstrationen “Anerkendelse skaber forståelse — erkendelse skaber muligheder.” – Der kommer ingen videoer af talerne i år.

Nyd gøglerskolens underholdning og drop noget feedback, hvis du har noget på hjerte..

Dette arrangement bliver det sidste arrangeret af Jesper van der Schaft i denne omgang, og formentligt også det sidste undertegnede her kaster sig ud i som frivillig.

Mine 6 år som arrangør eller frivillig til høringer, demonstrationer og andre synlighedsarrangementer, bliver mit bidrag til ønsket om et mere social bevidst samfund og mit modsvar til politikere, der dybest set ikke fatter en pind om hvad det vil sige at værne om syge, handicappede, psykisk sårbare eller udsatte borgere.

Videoen er optaget af Claus Antony Bang Andersen

Jesper van der Schaft & Laura Hay | Sindslidendes Netværk | Bedre vilkår

Jesper van der Schaft byder velkommen til demonstrationen, efter velkomsten holder Laura Hay (V) tale omkring tilgængelighed i Århus.

Optagelserne er fra Århus, under den landsdækkende demonstration “Forbedre forholdene for mennesker med handicap”, som blev afhold den 23. august 2011 i Århus, København og Odense.

Besøg vores Facebook gruppe for mere information.

Eller deltag i debat om de Danske vilkår på psykiatri- og handicapområdet via www.sindnet.dk

Videoen er optaget af Claus Antony Bang Andersen

Demonstrationsoptog og sang

Optagelser fra Århus den 23. august 2011 under den landsdækkende demonstration – Forbedre forholdene for mennesker med handicap og sindslidelser.

Sindnet.dk var på pletten og optog hele forløbet

Videoen er optaget af Claus Antony Bang Andersen

René Skau Björnsson, om FN’s handicapkonvention

Under demonstrationen den 23. august 2011, holdt René Skau Björnsson (s) en god tale omkring FN’s handicapkonvention og den vigtige tillægsprotokol, som Danmark endnu ikke har underskrevet.

Meld dig ind i gruppen Forbedre forholdene for mennesker med handicap via Facebook for at holde dig opdateret. http://www.facebook.com/group.php?gid=37376188830

Besøg også hjemmesiderne http://sindnet.dk og deltag i debatten vedr. psykiatri- og handicapområdet.

Videoen er optaget af Claus Antony Bang Andersen

Gry Trust Mertz – fra førtidspension til fleksjob

Om problemerne med recovery og senere at gå fra førtidspension til fleksjob — er kommunens job at passe på kommunens pengepung eller at rådgive borgerne om deres rettigheder?

Optagelserne er fra Århus under den landsdækkende demonstration Forbedre forholdene for mennesker med handicap.

Find gruppen af samme navn på Facebook.

Besøg også
http://sindnet.dk

Videoen er optaget af Claus Antony Bang Andersen

Psykisk syge har også mange ressourcer

Psykisk syge har også mange ressourcer – Om at handicappet kun er en del af identiteten og at man godt kan have rigtig mange ressourcer — Optagelserne er fra Århus under den landsdækkende demonstration Forbedre forholdene for mennesker med handicap.

Find gruppen af samme navn på Facebook.

Besøg også
http://sindnet.dk – for personer der lever med psykisk sygdom, kom ind og møde ligestillede.

Videoen er optaget af Claus Antony Bang Andersen

Jesper Van Der Schaft holder tale | Vi ønsker bedre vilkår

Jesper van der Schaft, initiativtager til Facebook gruppen forbedre forholdene for mennesker med handicap og denne demonstration, holdt velkomsttale for de 1.500 fremmødte. Hør her hvordan spareplanerne rammer byens svageste borgere mere end alle andre. Det sociale område, skal i Århus trække mere end 50% af slæbet i denne omgang — over 200 mill. skal der skæres ned i støtten til sindslidende, handicappede og udviklingshæmmede (det er over 50% af de samlede besparelser i Århus). Man vil i byrådet hellere skifte bolle å’et i byens navn ud med to a’er, end fortsat at sikre de svageste borgere en tålelig tilværelse.

Claus Antony Bang Andersen (formand for sindslidendes netværk) og Lone Anete mørk (næstformand for sindslidendes neværk) – hjalp som altid til og stod klar til at filme og tage billeder som dagen skred frem. Følg med i vores youtube kanal, hvor vi løbende kommer med opdateringer til vores kamp for bedre vilkår.

Videoen er optaget af Claus Antony Bang Andersen

Marianne Mogensen | Psykisk syge borgere ønsker bedre vilkår

Marianne Mogensen fra LAP og bruger af Fristedet, holdt tale under demonstrationen – se den her og hør hvordan spareplanerne vedtaget af Århus byråd, rammer byens ensomme og svage psykiatribrugere, hvor det gør aller mest ondt. Der skal nemlig skæres helt ind til benet, så flere steder for byens sindslidende nu må dreje nøglen om, steder hvortil der intet alternativ findes. Det sociale område, skal i Århus trække mere end 50% af slæbet i denne omgang — over 200 mill. skal der skæres ned i støtten til sindslidende, handicappede og udviklingshæmmede (det er over 50% af de samlede besparelser i Århus). Man vil i byrådet hellere skifte bolle å’et i byens navn ud med to a’er, end fortsat at sikre de svageste borgere en tålelig tilværelse.

Claus Antony Bang Andersen (formand for sindslidendes netværk) og Lone Anete mørk (næstformand for sindslidendes neværk) – hjalp som altid til og stod klar til at filme og tage billeder som dagen skred frem. Følg med i vores youtube kanal, hvor vi løbende kommer med opdateringer til vores kamp for bedre vilkår.

Videoen er optaget af Claus Antony Bang Andersen

Jette Jensen (enhedslisten) | psykiatrien skal have bedre forhold | Sindnet.dk

Jette Jensen fra enhedslisten, holdt tale under demonstrationen. Jette er den eneste af det samlede byråd der har sat sig i mod spareplanerne – selv S og SF har støttet op om forslaget – se talen her og hør hvordan spareplanerne vedtaget af Århus byråd, rammer byens dårligst stillede brogere hårdest. Der skal nemlig skæres dobbelt så meget på de svageste børn som på alle de ressourcestærke børn i kommunen. Det sociale område, skal i Århus trække mere end 50% af slæbet i denne omgang — over 200 mill. skal der skæres ned i støtten til sindslidende, handicappede og udviklingshæmmede (det er over 50% af de samlede besparelser i Århus). Man vil i byrådet hellere skifte bolle å’et i byens navn ud med to a’er, end fortsat at sikre de svageste borgere en tålelig tilværelse.

Claus Antony Bang Andersen (formand for sindslidendes netværk) og Lone Anete mørk (næstformand for sindslidendes neværk) – hjalp som altid til og stod klar til at filme og tage billeder som dagen skred frem. Følg med i vores youtube kanal, hvor vi løbende kommer med opdateringer til vores kamp for bedre vilkår.

Videoen er optaget af Claus Antony Bang Andersen